Betere leerprestaties, meer zelfvertrouwen
Praktijk voor Remedial Teaching & Orthopedagogiek
'Indy had erg veel moeite met rekenen in groep 4. In groep 5 zijn we begonnen met begeleiding en Indy heeft er veel baat bij. Ze snapt rekenen beter en vindt het ook veel leuker.'
'Zijn niveau is verbeterd, maar nog belangrijker, hij heeft geen hekel aan lezen meer! En dat is de echte winst!'
'Het was heel mooi om als ouders te merken dat hij echt geholpen werd met zijn specifieke rekenproblemen en dat we een zelfverzekerder kind hadden dat de examenperiode in ging.'
'Wat ik het meest bijzondere vind aan de Obalo begeleiders, is dat ze echt naar het kind kijken. Ze zien wat werkt voor dit kind én ze passen de methode daar op aan.' 
'Voordat zij de begeleiding kreeg was ze een onzeker meisje die dacht dat ze niet veel kon. Maar door de diagnose weet zij dat het niet aan haar ligt, maar dat ze iets heeft waar door goede begeleiding mee te leven valt.'

'Timo heeft heel veel geleerd tijdens de dyslexielessen. Is enorm vooruit gegaan. Hierdoor kan hij de lessen beter volgen en gaan de schoolprestaties ook vooruit. Hierdoor krijg je meer plezier en zelfvertrouwen.'

'Femke is de cursus kookkracht onzeker in gegaan en erg opgebloeid weer uitgekomen. Ze kan beter leren, zit beter tussen de kinderen in de klas, is er veel zelfverzekerder uitgekomen.'

Hulp met een visie

"Insanity is doing the same thing
over and over again
but expecting different results
1."

 

(toegeschreven aan Albert Einstein)

 

Kortom: als je wilt dat iets verandert, dan moet je ook kiezen voor een andere aanpak. En dat doen wij dus! We kiezen precies dát wat het kind nodig heeft. Bij Obalo maken we gebruik van de nieuwste inzichten op het gebied van leren en de werking van de hersenen. Breinvriendelijk noemen we dat. We leggen de nadruk op zelfredzaamheid, motivatie en stemmen we af op hoe het kind of de jongere van nature leert. Want kinderen verschillen en dat verschil mag er zijn!

 

Elk kind is uniek, met een eigen geschiedenis, eigen talenten en een eigen beeld van de wereld. Onze manier van werken sluit daarbij aan. Bij elke vorm van hulp die wij aanbieden staat het aanpakgedrag centraal: wat kun je op een andere manier doen, zodat het beter lukt? Om het kind de hulp te geven die nodig is, halen we letterlijk en figuurlijk alles uit de kast.

 

Eigenheid
Ervaringen in het verleden van het kind hebben gezorgd voor een eigen, unieke structurering en betekenisverlening. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de manier waarop informatie in het geheugen wordt opgeslagen en op het voorstellingsvermogen. De eigenheid gaat dan ook verder dan een bepaalde interesse of hobby. Het gaat erom dat elk kind informatie op een heel eigen manier verwerkt en daarmee moeten wij dus rekening houden.

Relatie
Om iets met een kind te kunnen bereiken, is een prettige werkrelatie nodig. Wederzijds respect is de basis. Een dergelijke relatie ontstaat door goed af te stemmen op het kind in de manier van communiceren en het spreekniveau. Door interesse te hebben in dat wat het kind bezighoudt en dit ook in de begeleiding te betrekken als dat kan. Door humor te gebruiken die past bij het kind. Door grenzen te stellen als dat nodig is. En door een veilige omgeving te bieden aan het kind.

Mogelijkheden
Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en in min of meer in hun eigen tempo. We accepteren dan ook dat er verschillen in niveau zijn tussen kinderen. Maar we gaan er altijd van uit dat kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. Een lagere score op een intelligentietest geeft een indruk van het denkniveau op dat moment, maar mag niet als een glazen plafond functioneren.

Een kind beschikt in ieder geval over een verscheidenheid aan vaardigheden en dit moet het uitgangspunt zijn voor de verdere begeleiding.

Zelfstandigheid
We nemen kinderen uiterst serieus en behandelen hen als gelijkwaardig. Dat betekent dat we hen betrekken in het hele proces. Waar dat mogelijk is, hebben ze inspraak: in de keuze van doelen, teksten, volgordes. Maar ook mogen ze meedenken over de manier waarop hun “probleem” kan worden verminderd. Dit motiveert en versterkt het zelfvertrouwen. Hierdoor kan het kind zelfstandiger omgaan met de leerstof die hij minder makkelijk vindt.

We kiezen voor methoden en werkwijzen die op dit moment als het meest geschikt en verantwoord worden gezien én die goed bij het kind of de jongere passen. En dat laatste vinden wij het meest belangrijk.

Wij gaan uit van de mogelijkheden van het kind / de jongere en benaderen de moeilijkheden die er zijn op een positieve, oplossingsgerichte manier. Het uiteindelijke doel van onze hulp is een kind dat lekker in zijn vel zit en zo zelfstandig mogelijk verder kan.

 

Missie
Wij zien dat er kinderen zijn bij wie de ontwikkeling op cognitief en/of sociaal emotioneel gebied niet helemaal vlekkeloos verloopt. Dat betekent dat er niet uit lijkt te komen wat er in zit. Wij zetten ons in om deze kinderen te helpen om datgene te leren wat ze nodig hebben, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat is belangrijk voor het zelfvertrouwen van nu en voor een beter toekomstperspectief.

 


 

1 Waanzin is steeds maar weer hetzelfde te doen, maar een andere uitkomst te verwachten